Što je eInfo aplikacija za branitelje?

Informativna aplikacija sa kojom možete dobiti informaciju o braniteljskim udrugama i ratnim postrojbama na mjestu gdje se trenutno nalazite, ako je obilježena u sustavu.
Kontakt za dodatne informacije: info@dasosoft.com ili na mob: +385 91 328 4055, +385 99 2934 528


Funkcije

 • Pregled lokacije

  Pritiskom na opciju "PREGLED LOKACIJE", aktivira se usluga kojom dobijemo popis braniteljskih objekata (spomenici, spomen parkovi, spomen ploće...) 50 metara u krugu od mjesta gdje se nalazimo, ili se automatski prikažu podaci o objektu blizu kojeg se nalazimo, ako je samo jedan u tom području Ako ima više od jednog objekta u blizini, otvara se kamera i okrečući se oko sebe 360 stupnjeva, u kameri mobitela će se pojavljivati svi objekti koji se nalaze u krugu 50 metara oko nas.

 • Karta

  Pritiskom na sliku ruke nad kartom, pojavit će se svi braniteljski objekti (označeni crvenim markerom) i naša trenutna pozicija (trepereći krug). Kako se budemo kretali, naša trenutna pozicija će se mijenjati, pokazujući nam kamo se krećemo. Dodirom na bilo koji marker, dobit ćemo sve trenutne informacije.

 • Skeniranje markera

  Opcija nam otvara kameru, i potrebno je samo njome uhvatiti u fokus marker (crno uokvireni kvadrat na bijelom papiru) i na ekranu će se prikazati detaljna informacija što nam taj marker želi poručiti, odnosno koju multimedijsku informaciju prikazuje (sliku, video, tekst).


  NAPOMENA:
  Ovo je skeniranje internih markera, ali aplikacija prepoznaje i skeniranje QR kodova, tako da ako imate na svojem mobitelu QR kod skener (skoro svi noviji telefoni to imaju - stariji mogu skinuti aplikaciju), možete ga koristiti bez potrebe da uopće otvarate aplikaciju!

  Trenutak...